fbpx

Regulament Antibullying

Regulament Antibullying

Regulament Antibullying

TERMENI:
Violenţă psihologică – bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale.

Comportamentul de violenţă psihologică – bullying poate fi identificat print trei criterii care îl fac să se diferențieze de alte acte de violență:
– este un comportament agresiv intenționat,
– are un caracter repetitiv,
– are un caracter relațional, în cadrul relației apărând un dezechilibru de forțe.

PRINCIPII GENERALE:
Participarea la programele și activitățile Clubului Sportiv Comunitar Sibiu trebuie sa fie o experiență sigură, pozitivă și agreabilă pentru toti participanții. Toți participanții au drepturi egale la protecție, la participare, indiferent de vârstă, sex, etnie sau origine socială, religie, nivel de abilitate sau dizabilitate.

Fiecare membru al Clubului Sportiv Comunitar Sibiu are obligația să cunoască și să respecte acest regulament și să prevină potențialele situații de risc de vătămare și de abuz.

MĂSURI:
Combaterea violenţei psihologice – bullying, se va face prin:
a) identificarea situaţiilor de bullying;
b) semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying;
c) colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din Clubul Sportiv Comunitar Sibiu pentru soluţionarea acestuia;
d) analiza şi soluţionarea cazului;
e) luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică – bullying împotriva aceleiaşi victime/asupra altor victime;
f) susținerea victimelor și a martorilor;
g) vor fi promovate bunăstarea și intereselor victimelor;
h) se va dopta o atitudine proactivă cu toleranță zero asupra bullyingului.

ROLURI si RESPONSABILITĂȚI
1. Protecția și promovarea bunăstării membrilor clubului și a participanților la activitățile clubului revin tuturor membrilor clubului.
2. Consiliul Director se asigură că că siguranța membrilor clubului și a participanților la activitățile clubului este o prioritate pentru Clubul
Sportiv Comunitar Sibiu.
3. Angajații și voluntarii sunt verificați prin cazier și certificate de intergritate comportamentală atunci când sunt angajați.
4. Angajații, antrenorii și voluntarii sunt responsabili cu luarea la cunoștință a acestui Regulament și de familiarizarea cu conținutul acestuia.

SIBIU                                                                                                                               CLUBUL SPORTIV COMUNITAR SIBIU
01.01.2024                                                                                                                      Președinte
Daniel Florin Troanca